Newton heeft uitgebreide expertise in het begeleiden van ondernemers, bedrijven en investeerders bij fusies en overnames, asset deals, openbare verkopen en desinvesteringen, splitsingen, (her)structureringen, joint ventures, zowel in een nationale en internationale context als in diverse industrieën, of het nu gaat om entertainment, media, communicatie, technologie, onroerend goed of productie.

Op zoek naar begeleiding bij het opzetten van uw bedrijf? Hebt u contracten nodig om uw activiteiten te beschermen? Wilt u een commercieel partnerschap opzetten? Interesse om uw bedrijf te verkopen?

Vennootschapsrecht, fusies & overnames

Wij kunnen u helpen bij het beheren en organiseren van de dataroom, het uitvoeren van de due diligence, het opstellen en onderhandelen van de transactiedocumentatie. Newton adviseert klanten ook over financieringen, herfinancieringen en zekerheidsrechten.

Uw bedrijf opzetten

 • Oprichtingsakte en Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten of joint-ventureovereenkomsten
 • Beheer van bedrijfsentiteiten
 • Herstructurering van ondernemingen
 • Governance aspecten

Uw bedrijf verkopen of herstructureren

 • Strategische adviesverlening
 • Due Diligence
 • Voorbereiding van de data room
 • Intentieverklaringen
 • Financieringen
 • Aandelentransacties en assets deals
 • Beheersparticipaties
Newton-Supermoon

Klaar om een fusie of overname te lanceren?
Neem contact met ons op.