Newton heeft veel ervaring met intellectuele eigendom in het algemeen en, in het bijzonder, met het auteursrecht, de bescherming van software en databases, domeinnamen en handelsmerken. Ons expertisedomein is in de praktijk ingezet voor diverse sectoren zoals de televisie-, animatie of filmindustrie, live- en media-entertainment, mode en design, publiciteit, de muziekindustrie, sportevenementen en de vele stakeholders die op die gebieden actief zijn. Als bedrijf actief in de audiovisuele sector , of als productiebedrijf in live-entertainment of sportevenementen of als (VR) gameproducent draagt u samen met vele derden,

Intellectuele eigendomsrecht

auteurs, ontwerpers, componisten, uitvoerende kunstenaars, enz. bij aan een afgeronde productie, samen met de vele stakeholders die betrokken zijn bij de succesvolle organisatie van dergelijke grootschalige projecten en evenementen.

Bij het opstellen van (internationale) coproductie- en andere overeenkomsten moet men rekening houden met tal van aspecten, waar nodig ook met de strikte Belgische tax shelter regelgeving indien deze financieringsmethode werd gebruikt en eventueel met het vinden van oplossingen voor de financiering van het project in kwestie wanneer tegenstrijdige wetgevingen moeten worden in acht genomen.

Newton_Supermoon

Na vele jaren nauw te hebben samengewerkt met creatieve geesten in verschillende sectoren wereldwijd en de delicate balans te hebben begrepen tussen de creatieve passie en de zakelijke vereisten die gepaard gaan met het realiseren van de doelen die u stelt, zijn wij in staat u te helpen bij de sensibilisering van uw teams binnen uw organisatie, via zorgvuldige communicatie,  en zonder te vervallen in een complex juridisch jargon, om hen op die manier waar nodig in staat te stellen de juiste juridische reflexen te ontwikkelen en u te helpen de vleugels van uw ambities veilig te spreiden.

We weten hoe royalty’s en collectief beheer van rechten functioneren en hoe we deze inkomstenketen kunnen optimaliseren en structureren. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en onderhandelen van contracten in dat verband, zoals:

 • licentieovereenkomsten
 • toewijzingsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten
 • co-creatieovereenkomsten
 • (internationale) coproductieovereenkomsten
 • Belgische tax shelter financiering en financiering via (internationale) coproductieverdragen

De Belgische en Europese wetgeving hierrond is complex. Wij helpen u graag, met een pragmatische aanpak en oog voor detail.

 • Eventuele overeenkomsten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die door externe financieringspartners of wetgevende instanties zijn uitgevaardigd.
 • Risico’s en kansen moeten in kaart worden gebracht voor het hele creatieve team om conflicten tussen rechthebbenden, andere belanghebbenden en uitvoerende partijen te voorkomen.
 • Royalty’s en hun berekeningsgrondslag moeten worden vastgesteld, rekening houdend met het bestaande bedrijfsmodel en de gemaakte kosten en uitgaven.
 • Met het oog op een mogelijke wereldwijde exploitatie van de productie moet de eigendomsketen van het auteursrecht worden beschermd.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een uitgebreide IP-strategie door de rechten op uw creaties veilig te stellen, de exacte omvang van de bescherming te begrijpen en uw rechten af te dwingen waar nodig. Wij zoeken naar uw sterke en zwakke punten in uw IP-gerelateerde activiteiten om de versteviging van uw productieprocessen mogelijk te maken, als kernelement van uw immateriële bedrijfsactiva, die cruciaal zijn voor de waarde creatie die u zoekt in elke activiteit die u opstart.

 

Wilt u uw IP-uitdagingen beheren?
Laten we dit bespreken bij een kop koffie!