De AVG en andere wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming leggen aanzienlijke verplichtingen en beperkingen op ten aanzien van de wijze waarop (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt en moeten worden beschermd. Compliance is niet alleen een wettelijke verplichting, maar voegt ook commerciële waarde toe aan uw bedrijf, gezien het toenemend belang dat organisaties en personen hechten aan privacy en de bescherming van waardevolle (persoons)gegevens.

De wetgeving is complex en de naleving ervan vereist niet alleen juridisch inzicht, maar ook inzicht in de technische en praktische procedures en beperkingen.

Bescherming van persoonsgegevens, gegevensverwerking & informatieveiligheid

Wij staan bedrijven bij in dit gecompliceerde rechtsgebied en streven ernaar dit te vertalen naar pragmatisch, begrijpelijk en praktisch advies, afgestemd op uw specifieke behoeften en voorkeuren.

Wij kunnen u helpen bij :

  • Het controleren en waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy
  • Het bepalen van de strategie voor de verwerking van gegevens, de standaard operationele procedures en beleidslijnen
  • Het beoordelen en opstellen van overeenkomsten inzake gegevensverwerking, privacy-verklaringen, beleidslijnen en procedures
  • Het geven van advies over het websitebeleid en het gebruik van cookies
  • De adviesverstrekking rond de behandeling van verzoeken en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen;
  • Het geven van ad hoc juridisch advies (bijvoorbeeld over de rechtmatige basis voor de verwerking, over het organiseren van (internationale) datatransfers, enz.;
Newton_Supermoon

Want to protect your business’s data and privacy? Wilt u de gegevens en privacy van uw bedrijf beschermen?
Laten we onze krachten bundelen.